A név kötelez...

Bizonyára sokan kapják fel a fejüket Magyarország egyik legősibb családnevének említésekor. A zsadányi és törökszentmiklósi Almásy család leányági leszármazottjaiként ránk nézve is meghatározó a történelmi múlt, a hírnév, a hagyománytisztelet, az Almásy család hírességeinek a magyar kultúrában, történelemben játszott szerepének tovább éltetése.
Büszkeség, elkötelezettség, szeretet és tisztelet.

Küldetésünk csak egy lehet:
Olyan családi vendéglőt megvalósítani, olyan vendéglátást produkálni, ahová őseink is örömmel térnének be megpihenni, átadni magukat az ismerős ízek csábításának, egy pohár bor, egy ellenállhatatlan desszert mellett megbeszélni a hétköznapok ügyes-bajos dolgait, történéseit.

A historikus feljegyzések először 1677-ben említik az Almásy nevet, egy nemesi címerlevél kapcsán, amelyet az ősök kaptak Lipót magyar királytól. A család három sarja, Ignácz József 1771-ben, Imre Ignácz 1815-ben és Pál 1910-ben grófi rangot kapott.
Az egykor Heves, Szolnok, Borsod, Békés vármegyékben birtokos család nemesi és grófi ágaiból számos nevezetes személyről van tudomásunk: főispán, főpap, jászkun főkapitány, országgyűlési követ, alkancellár, képviselőházi elnök, tábornok, tudós és felfedező egyaránt akadt közöttük.

Akik emléke még ma is él a köztudatban: Almásy Imre gróf, a szenttamási ménes alapítója, vagy a nemesi ág leszármazottja, Almásy Pál vezérkari ezredes, aki részt vett a Bajcsy-Zsilinszky vezette ellenállási mozgalomban, vagy Almásy György Ázsia-kutató és fia, Almásy László, a híres „angol beteg”, továbbá a Te rongyos élet című film ifjú grófja, Almásy Miklós.

A család története során házassági kapcsolatba került a leghíresebb magyar nemesi családokkal, így a Széchényi, Wesselényi, Wenckheim, Károlyi, Merán, Teleki, Eszterházy, Festetics, Semsey, Zichy, Batthyány és más családokkal.

A név kötelez….

Kötelez a tradíciók megtartására. Legyünk büszkék a múltra és merítsünk belőle! Ez vendéglőnk gasztronómiai hitvallása is egyben. Szeretnénk megőrizni a magyar konyha hagyományait, azokat az alapokat, melyektől méltán vált híressé számos nagynevű étterem, vendéglátós dinasztia, ugyanakkor eleget tenni a kor kihívásainak is.

Bízunk benne, hogy vendégeink felismerik és méltányolják törekvéseinket, így újra meg újra családtagként üdvözölhetjük majd a hozzánk betérőket.

Katalin és György

art sep